The Manual for Facilitators of Male Advocate Clubs to Prevent

Image

Violence against Women and Girls: Transforming masculinities and building respectful and equal relationships with women was developed by adapting existing evidence informed manuals for the local Vietnamese context. This male advocacy intervention takes a primary prevention approach in that it addresses the underlying causes and risk factors for VAWG perpetration and empowers men to adopt non-violent masculinities and gender equitable attitudes, as well as strengthening their relationship, communication, and conflict resolution skills. This manual was successful piloted by Partners for Prevention UN Asia and the Pacific Regional Programme (P4P), UN Women Viet Nam and Da Nang Women’s Union in 2 communities in Da Nang city in 2015-2016.

Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ nam giới tiên

phong phòng ngừa Bạo lực đối với phụ nữ: Thay đổi các chuẩn mực nam tính, xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng với phụ nữ được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh cáctài liệu hướng dẫn đã có thông tin và bằng chứng đầy đủ hiện có để áp dụng vàobối cảnh tại địa phương. Chương trình vận động nam giới này áp dụng cách tiếpcận phòng ngừa, theo hướng giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và các yếu tốrủi ro gây ra BLPNTEG, nâng cao năng lực cho nam giới để thể hiện nam tính theocách không bạo lực và bình đẳng giới, cũng như tăng cường mối quan hệ, khảnăng giao tiếp và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn không sử dụng bạo lực cho namgiới. Tài liệu này đã được Chương trình Đối tác phòng ngừa của LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, UN Women Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng thử nghiệm thành công ở hai xã/phường của thành phố Đà Nẵng trong năm 2015-2016.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Books Resource kits
Publication year
2017
Number of pages
71