Gender responsive budgeting with an aim at developing safe cities for women and girls: Ho Chi Minh City’s Initiatives In Public Passenger Transport Services Delivery

Image
Gender responsive budgeting with an aim at developing safe cities for women and girls: Ho Chi Minh City’s Initiatives In Public Passenger Transport Services Delivery

The report aims at specifically outlining the operation of gender equality principles in the State Budget Law 2015 in a specific area of public transport. It records initial results, challenges and difficulties in implementing gender responsive budgeting initiatives in public passenger transport management in Ho Chi Minh City for the period 2017 – 2020 to promote gender equality and safe cities for women and girls Ho Chi Minh City.

The report was developed within the cooperation framework between the UN Women Viet Nam and Ho Chi Minh City Department of Labour-Invalids and Social Affairs in collaboration with Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport under Ho Chi Minh City Department of Transportation.

 

NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI: SÁNG KIẾN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG

Báo cáo mong muốn phác họa cụ thể sự vận hành của nguyên tắc bình đẳng giới trong Luật Ngân sách 2015 trong một lĩnh vực cụ thể là giao thông công cộng. Báo cáo ghi lại những kết quả ban đầu, thách thức và khó khăn trong việc thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong quản lý vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và hướng đến thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UN Women Việt Nam với sự tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng báo cáo từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
28