UN Women-suported workshop: Promoting policewomen can strengthen prevention of violence against women and girls

Date:

[Press release]

International workshop to strengthen the capacities of policewomen in leadership positions. Photo: UN Women Vietnam

English | Tiếng Việt

Phu Ly, Viet Nam — An international workshop to strengthen the capacities of female officers in leadership positions was held today in this city in Ha Nam province for 40 senior policewomen from northern provinces and Hanoi. The Department of Foreign Relations, Ministry of Public Security, hosted the workshop in partnership with UN Women.

Promoting female officers to leadership and technical roles as first responders to emerging security issues can strengthen the ability of law enforcement to mitigate risks; prevent and fight crimes against women and girls; ensure access to justice; and facilitate gender-responsive services to female victims of human trafficking, family violence, sexual abuse and cybercrimes. Increasing the representation and roles of women in policing reduces the incidence of violence against women in many circumstances.

According to the UN Women report Women in Law Enforcement in the ASEAN Region, policewomen have found their career advancement hindered by lack of opportunities to gain operational and technical experience and networking; bias in favor of male colleagues for promotion; stereotypes that prioritize women’s role in family over profession; and high social expectations on female leaders of families and departments/bureaus.

In opening the workshop, Shawn Steil, Ambassador of Canada to Viet Nam, said: “Evidence shows that women’s voices and leadership not only make a difference—they bring lasting peace that benefits their communities and countries. When women are involved in peace and security efforts, solutions are more comprehensive, reflecting what a community actually needs to recover from conflict. This increases community buy-in and offers a better opportunity to address the root causes of conflict.”

In her opening remarks, Elisa Fernandez, UN Women’s Head of Office in Viet Nam, said: “The National Strategy on Gender Equality 2021-2030 has paved the way for policewomen in Viet Nam to transition to a higher level of partnership with policemen, where women are promoted equally based on the principles of equity, duties, policies and respect, and both sides work toward reducing and eliminating stereotypes and gender-based discrimination, both at work and at home.”

With investments in their professional development, policewomen leaders will be able to respond to the demands of gender-sensitive policing and emerging crimes such as cybercrimes. And Viet Nam can translate into action its international and national commitments to gender equality and the United Nations Women, Peace and Security agenda.

Colonel Ngo Hoai Thu, Chairman of the Women’s Union of Public Security, and Colonel Le Duc Tuyen, Deputy Director of the Department of External Relations of the Ministry of Public Security, attended the  workshop together with Supt. Marie-Claude Côté of the Royal Canadian Mounted Police and Gaelle Demolis, UN Women Regional Office Programme Specialist on Governance, Peace and Security. Côté and Demolis shared their international experience and insights on cybersecurity in the ASEAN region.

The workshop was organized under UN Women’s regional project, Empowering Women for Sustainable Peace: Preventing Violence and Promoting Social Cohesion in ASEAN, funded by the Governments of Canada and the Republic of Korea.

For more information, please contact:

Hoang Bich Thao, UN Women Communications Officer, Viet Nam
[ Click to reveal ]
Tel +841205143996

 

Thúc đẩy lãnh đạo nữ trong ngành công an nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Ngày: 13 tháng 6 năm 2022

Hội thảo quốc tế về tăng cường năng lực của nữ công an trong các vị trí lãnh đạo. Photo: UN Women Vietnam

English | Tiếng Việt

Hà Nam, Việt Nam — Sáng nay, hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công an trong các vị trí lãnh đạo đã được tổ chức tại tỉnh Hà Nam cho 40  lãnh đạo nữ trong ngành công an nhân dân của một số tỉnh phía Bắc và Hà Nội. Sự kiện do Cục Đối ngoại, Bộ Công an chủ trì cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - UN Women.

Tăng cường vai trò lãnh đạo và chuyên môn của nữ công an nhân dân để trở thành những người đi đầu trong trong ứng phó với những vấn đề an ninh mới cũng chính là để tăng cường khả năng thực thi pháp luật nhằm giảm thiểu các rủi ro trong an ninh. Điều này đồng thời liên quan đến việc ngăn chặn tội phạm và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, mở rộng khả năng tiếp cận công lý của họ và tạo điều kiện cho việc tiếp cận các dịch vụ có đáp ứng giới cho nạn nhân nữ của nạn buôn bán người, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục và nạn nhân của tội phạm mạng. Tăng sự đại diện và tham gia của nữ lãnh đạo trong công tác trị an sẽ giảm bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong nhiều hoàn cảnh.

Theo báo cáo gần đây về Phụ nữ thực thi pháp luật trong khu vực ASEAN (2020), các nữ cảnh sát phải đối mặt với những thách thức cản trở sự thăng tiến trong nghề nghiệp của họ bao gồm thiếu cơ hội để tích lũy kinh nghiệm hoạt động và kỹ thuật cũng như khó tiếp cận mạng lưới chuyên môn, sự định kiến và ​​thiên vị của đồng nghiệp nam trong công việc, cùng với sự ưu tiên về vai trò của phụ nữ trong gia đình hơn là trong nghề nghiệp và sự kỳ vọng cao của xã hội vào vai trò và trách nhiệm của họ với tư cách phải vừa làm chủ gia đình vừa là lãnh đạo cơ quan.

Khai mạc Hội thảo, ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết “Bằng chứng cho thấy tiếng nói và khả năng lãnh đạo của phụ nữ không chỉ tạo ra nhiều sự vượt trội mà còn mang lại hòa bình bền vững, đem lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng và cho quốc gia của họ. Khi phụ nữ tham gia vào các nỗ lực đàm phán và xây dựng hòa bình và đảm bảo an ninh, các giải pháp sẽ toàn diện hơn, phản ánh những gì một cộng đồng thực sự cần có để phục hồi sau xung đột hay mâu thuẫn. Điều này làm tăng sự đồng thuận của cộng đồng và mang lại nhiều cơ hội tốt hơn để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột hay mâu thuẫn”.

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam nhấn mạnh“Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030 đã mở đường cho các nữ lãnh đạo trong ngành công an dịch chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng hơn với đồng nghiệp nam. Cả hai bên đều sẽ cùng hợp tác để thăng tiến dựa trên nguyên tắc bình đẳng thực chất về nghĩa vụ, về chính sách cũng như sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc, đồng thời nỗ lực hướng tới giảm thiểu và xóa bỏ định kiến ​​và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, cả tại nơi làm việc và trong gia đình”.

Với sự tăng cường về mặt chuyên môn, các nữ công an sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng của công tác trị an có nhạy cảm giới và những loại tội phạm mới nổi như tội phạm trên không gian mạng. Và Việt Nam có thể biến những cam kết quốc tế và quốc gia về bình đẳng giới và chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa Bình và An ninh thành hành động thực chất.

Hội thảo có sự tham dự và phát biểu khai mạc của Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an và Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng lắng nghe những kinh nghiệm và chia sẻ của bà Marie-Claude Côté, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Bà Gaelle Demolis, Chuyên gia Chương trình Khu vực của UN Women về Quản trị, Hòa bình và An ninh từ đó đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp thiết thực.

Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ dự án khu vực của UN Women “Trao quyền cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Ngăn chặn bạo lực và thúc đẩy gắn kết xã hội trong ASEAN”do Chính phủ Canada và Hàn Quốc tài trợ.

Để biết thêm thông tin về phụ nữ tham gia lĩnh vực thi hành pháp luật trong khu vực ASEAN, hãy truy cập Women in Law Enforcement in the ASEAN Region | UN Women – Asia-Pacific 

Để có nghiên cứu gần đây nhất về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khu vực ASEAN, hãy truy cập:

ASEAN Regional Study on Women Peace and Security | UN Women – Asia-Pacific

Để có thêm dữ liệu về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, hãy nhấp vào đây. click here.

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

Hoàng Bích Thảo, Truyền thông UN Women, Việt Nam
[ Click to reveal ]