UN Women supports Viet Nam’s MPS officials in capacity building for United Nations peacekeeping and international policing

Date:

English | Tiếng Việt

Twenty-six Vietnamese police officials started receiving training today on international policing and UN peacekeeping roles and responsibilities on 12 July 2022. Photo: UN Women/Luu Thu Huong
Twenty-six Vietnamese police officials started receiving training today on international policing and UN peacekeeping roles and responsibilities on 12 July 2022. Photo: UN Women/Luu Thu Huong

Nha Trang, Viet Nam – Twenty-six Vietnamese police officials started receiving training today on international policing and UN peacekeeping roles and responsibilities, particularly how to protect women and girls from sexual violence in conflict-related contexts.

UN Women, jointly with United Nations Police Division’s Standing Police Capacity and Viet Nam’s Ministry of Public Security is organizing the three-day workshop (12-17 July 2022) in Nha Trang city, Khanh Hoa province.

Since 2014, Viet Nam has deployed 512 military personnel – 107 of them women -- to United Nations peacekeeping missions, including in the Democratic Republic of the Congo and South Sudan. The Government is planning to deploy more women to such missions. Today, 26 police officials – who include 21 policewomen coming from Binh Dinh, Binh Duong, Hai Phong, Ho Chi Minh City, Dong Nai, Quang Ninh, Ha Noi police departments, People’ Police Academy, People’s Security Academy and relevant university and departments within MPS – who would be potential police personnel to consider the pre-deployment recruitment and training, and/or to contribute to the designing, planning or delivering those important activities.

UN POL Workshop_02
Vietnamese police officials are sharing experience at the training on international policing and UN peacekeeping on 12 July 2022 in Nha Trang, Viet Nam. Photo: UN Women/Luu Thu Huong

In the workshop, the officials will learn about the principles of international policing and how United Nations peacekeepers should prevent and respond to sexual violence arising from conflicts, and how to train the police in host countries to promote gender equality and to prevent and investigate sexual and gender-based violence. The workshop is being led by two experts from the UN’s Standing Police Capacity, based in Brindisi, Italy: Jaime Cuenca, a Team Leader, and Inga Urlapova, Investigations Adviser.

Norul Mohamed Rashid, UN Women Policy Advisor on Governance, Peace & Security for Asia and the Pacific, said at the workshop: “In conflict and post-conflict situations where sexual and gender-based violence is likely to be rampant and possibly used as a tactic to achieve strategic or political objectives, women police officers play a crucial role in operations, monitoring and reporting of violations, addressing impunity, and promoting accountability leading to the enhanced rule of law, recovery and reconciliation. This is because female survivors and community members are more likely to approach women police officers in times of crisis.”

Senior Colonel Le Duc Tuyen, Deputy Director of the Department of Foreign Relations, in his opening remarks, had highly appreciated the Workshop as it is the first of its kind that MPS organized on  UN Peace Operation and International Policing, and the importance of policewomen's participation in peace operations, and of the subject of gender equality and preventing sexual violence against women and girls in conflict settings, with direct UN experts who have years of experience in the fields to directly facilitate the workshop.

Mrs. Nguyen Thu Ha from the Criminal Police Department who is one participant in the Workshop, expressed her excitement that this is an invaluable chance for her to access the basic concepts of peace operation and international policing. Thereby, she had a better understanding of the role of women when participating in peace operation activities, especially the UN's policies on gender equality, respecting women's rights and becoming more aware of the UN police's duties to protect women and children in conflict areas.

Worldwide, only 3 per cent of United Nations military peacekeepers are women, an imbalance UN Women is trying to correct by running training courses for female officers. UN Women’s support for today’s workshop is part of its project Empowering Women for Sustainable Peace: Preventing Violence and Promoting Social Cohesion in ASEAN, which is funded by the Governments of Canada, the Republic of Korea, and the United Kingdom. ASEAN is the Association of Southeast Asian Nations, of which Viet Nam is a member.

For more information, please contact:

Hoang Bich Thao, Communications Officer, UN Women Viet Nam
[ Click to reveal ]

For more information, stories of female peace leaders, and new data on Women, Peace, and Security, visit: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace-security

For the most recent study on Women, Peace, and Security in the ASEAN region, visit: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/asean-regional-study-on-women-peace-and-security#vn  

For additional data on Women, Peace, and Security, click here.

 

English | Tiếng Việt

UN Women hỗ trợ Bộ Công an tăng cường năng lực về hoạt động gìn giữ hòa của Liên Hợp Quốc và cảnh sát quốc tế

Ngày: 12 đến 14 tháng 7 năm 2022

Twenty-six Vietnamese police officials started receiving training today on international policing and UN peacekeeping roles and responsibilities on 12 July 2022. Photo: UN Women/Luu Thu Huong
Twenty-six Vietnamese police officials started receiving training today on international policing and UN peacekeeping roles and responsibilities on 12 July 2022. Photo: UN Women/Luu Thu Huong

Nha Trang, Việt Nam — Từ hôm nay, 26 cán bộ công an Việt Nam bắt đầu tham gia hội thảo tập huấn về cảnh sát quốc tế, vai trò, trách nhiệm gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ), đặc biệt là phương pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi bạo lực tình dục của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình.

Chương trình do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Thường trực của Liên Hợp Quốc (UNPOL) và Bộ Công an Việt Nam tổ chức, kéo dài 3 ngày (12-14 tháng 7) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kể từ năm 2014, Việt Nam đã triển khai 512 quân nhân – bao gồm 107 quân nhân nữ - tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ, trong đó có phái bộ ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô và Nam Sudan. Chính phủ đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều phụ nữ tham gia các phái bộ đó.

UN POL Workshop_02

Hôm nay, 26 sỹ quan cảnh sát, an ninh, giáo sư tại học viện cảnh sát, học viên an ninh, trường đại học an ninh, v.v. – trong đó có 21 sỹ quan cảnh sát nữ đến từ Sở Công an các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hà Nội, từ Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân và các cục/vụ liên quan thuộc Bộ Công an – những sỹ quan tiềm năng trong ngành công an nhân dân với nguyện vọng được tuyển chọn hoặc đào tạo để tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp quốc, hoặc sẽ tham gia đóng góp thiết thực cho công tác thiết kế, lập kế hoạch hoặc triển khai các hoạt động có liên quan đến những công tác đặc biệt này.

Tại hội thảo này, các đại biểu sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc của hệ thống cảnh sát quốc tế và những phương thức mà các Phái bộ của Liên Hiệp quốc áp dụng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực tình dục phát sinh từ các cuộc xung đột. Hội thảo được dẫn dắt bởi ông Jaime Cuence và bà Inga Urlapova, đây là hai chuyên gia từ Lực lượng Cảnh sát Thường trực của LHQ, có trụ sở tại Brindisi, Ý.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Norul Mohamed Rashid, Cố vấn Chính sách của UN Women về Quản trị, Hòa bình & An ninh cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Trong các tình huống xung đột và hậu xung đột, nơi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới thường có cơ hội hoành hành và có thể được sử dụng như một chiến thuật để đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc chính trị của một số bên liên quan,  nữ sỹ quan cảnh sát và an ninh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi hoạt động, giám sát và báo cáo về các hành vi vi phạm quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái, giải quyết những nguy cơ tội phạm không bị trừng phạt và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính phủ sở tại, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công lý, phục hồi và hòa giải. Có được điều này là do nữ nạn nhân và người dân thường tiếp cận dễ dàng hơn và nhiều lần hơn với nữ sỹ quan cảnh sát và an ninh tham gia giữ hòa bình trong thời điểm có khủng hoảng”.

Tại hội thảo, Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng, Cục Đối ngoại, Bộ Công an nhấn mạnh trong phần khai mạc về sự đánh giá cao đối với hội thảo này bởi đây là hội thảo đầu tiên của Bộ Công an về chủ đề gìn giữ hòa bình và cảnh sát quốc tế; về tâm quan trọng của sự tham gia của nữ sỹ quan cảnh sát và an ninh trong gìn giữ hòa bình; về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực tình dục trong bối cảnh có xung đột; và rằng hội thảo có sự tham gia trực tiếp từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Liên Hiệp quốc, đã công tác tại nhiều Phái bộ của Liên Hiệp quốc trên thế giới.

Chị Nguyễn Thu Hà, Cục cảnh sát hình sự, là một đại biểu tham dự  hội thảo đã chia sẻ “Thông qua hội thảo tập huấn, tôi đã hiểu rõ hơn vai trò của nữ cảnh sát khi tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, đặc biệt là những chủ trương của Liên Hiệp quốc về bình đẳng giới, coi trọng sự tham gia của phụ nữ và tôi cũng nhận thức rõ hơn về những nhiệm vụ liên quan đến việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở những nơi có xung đột.”

Trên toàn thế giới, phụ nữ chỉ chiếm 3% lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Đây là sự mất cân bằng mà UN Women đang cố gắng cải thiên thông qua tổ chức các khóa tập huấn cho các cán bộ nữ. Sự hỗ trợ của UN Women cho hội thảo hôm nay là một phần của dự án Trao quyền cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Phòng ngừa bạo lực và thúc đẩy gắn kết xã hội trong ASEAN, do Chính phủ Canada, Hàn Quốc và Vương quốc Anh tài trợ.

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:

Hoàng Bích Thảo, Cán bộ Truyền thông, UN Women Việt Nam
[ Click to reveal ]  

Để biết thêm thông tin, câu chuyện của các nữ lãnh đạo gìn giữ hòa bình và dữ liệu mới về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, hãy truy cập: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace-security

Để có được thông tin về nghiên cứu gần đây nhất về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khu vực ASEAN, hãy truy cập:https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/asean-regional-study-on-women-peace-and-security#vn  

Để có thêm số liệu về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, hãy nhấp vào đây.