UN Women Viet Nam — Key Results and Highlights for the period 2017 – 2021

Image
UN Women Viet Nam - Key Results and Highlights for the period 2017 – 2021

“UN Women Viet Nam - Key Results and Highlights for the period 2017 – 2021” captures the strategic accomplishments and takes stocks of the lessons learned of the past five years, as well as to share UN Women Viet Nam's vision for the years ahead. The brief showcases the contributions of UN Women Viet Nam in supporting and working with the Government of Viet Nam, civil society, and other stakeholders to advance gender equality and the empowerment of women and girls in Viet Nam. The brief is meant to be accessible to any reader by providing an introduction to UN Women and what we do; by sharing the impact on 4 areas of our work: Policy Advocacy, Programmes, Coordination, and Outreach. And by presenting both data on results and human-interest stories in the 3 key thematic areas of our work: Ending violence against women and girls, Women’s economic empowerment, and Gender and Climate Change adaptation and disaster risk reduction.

 

Những thành tựu nổi bật của UN Women Vietnam giai đoạn 2017-2021

“Những thành tựu nổi bật của UN Women Vietnam giai đoạn 2017-2021” rút ra những bài học kinh nghiệm và điểm lại những thành tựu chiến lược trong 5 năm qua của UN Women tại Việt Nam một cách tổng thể. Bản tóm tắt này trình bày những đóng góp của UN Women trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, xã hội dân sự và các bên liên quan khác trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời đặt cơ sở cho những hoạt động của chúng tôi trong những năm tới. Bản tóm tắt được trình bày một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng độc giả, với nội dung chính là giới thiệu về UN Women và những tác động tích cực của chúng tôi. Cụ thể, bản tóm tắt điểm qua 4 lĩnh vực chính trong hoạt động của chúng tôi - Vận động Chính sách, Triển khai Chương trình, Điều phối và Tiếp cận cộng đồng, đồng thời trình bày dữ liệu và các câu chuyện thành công trong từng chuyên đề - Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ, Thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2022
Number of pages
36